Om Tidsvåg

Tidsvåg – en spelfest är en dagsfest om spel och kvinnors framgångar inom spelbranschen. Vi vill inspirera fler unga tjejer och icke-binära att se spel och programmering som möjliga framtidsyrken genom att synliggöra kvinnliga förebilder.

Den första spelfesten ägde rum lördag den 6 april på Frilagret i Göteborg. Dagen arrangerades av Elisabeth Tegner, Changemaker Educations och Frilagret. Evenemanget var en del av Vetenskapsfestivalen Göteborg.

Den andra spelfesten blir virtuell och äger rum den 15 oktober 2020 på Goto10 i Stockholm, i samarbete med Internetstiftelsen.

– Kompetensbristen inom IT-branschen hämmar utvecklingen av industrin. Att locka unga kvinnor att välja teknikyrken ser jag som en jätteviktig uppgift.  Det behövs både kvinnligt och manligt perspektiv för att industrin ska utvecklas. Till vår spelfest har vi bjudit in framgångsrika kvinnliga spelutvecklare som förebilder – för att visa att teknikstudier leder till spännande och lönsamma yrken, säger Elisabeth Tegner, initiativtagare av Tidsvåg – en spelfest.

> Se hela programmet för Tidsvåg – en spelfest / 6 april, 2019

Bakgrund

Tidsvåg var ett konstprojekt inom IT-området som initierades av Elisabeth Tegner. Tidsvåg är ett koncept, inriktat på att utveckla och genomföra projekt som överskrider den traditionella uppdelningen mellan teknik och konst. Tidsvåg skall vara ett forum för kunskapsutbyte mellan näringsliv, högskola, ungdomar och konstnärer (i vid bemärkelse, inräknat artister, designers och andra kreatörer). Åren 93-98 genomfördes ett antal Tidsvåg-mässor (finansierade av KK-stiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur och en lång rad sponsorer).