Om Tidsvåg

Tidsvåg – en spelfest är en dagsfest om spel och kvinnors framgångar inom spelbranschen. Vi vill inspirera fler unga tjejer och icke-binära att se spel och programmering som möjliga framtidsyrken genom att synliggöra kvinnliga förebilder.

Event

2023 (vår) – Tidsvåg på Vetenskapsfestivalen Göteborg

19 april, 2023 på Världskulturmuseet (till anmälan)

2022 (vår) – Spelcafé på Vetenskapsfestivalen Göteborg

5 maj, 2022 på Café Sirius c/o Sci-Fi Bokhandeln (till anmälan)

2021 (höst) – Spelfest på Goto10 

11 november, 2021 på Goto10 i Stockholm

2021 (vår) – Virtuell spelfest

15 april, 2021 som del av Vetenskapsfestivalen Göteborg

2020 – Virtuell spelfest

15 oktober, 2020 i samarbete med Internetstiftelsen / Goto10

2019 – Dagsfest

6 april, 2019 på Frilagret i Göteborg som del av Vetenskapsfestivalen Göteborg


Från Tidsvåg – ett spelcafé på Vetenskapsfestivalen Göteborg Maj 2022


Från Tidsvåg – en spelfest november 2021


Från Tidsvåg – en virtuell spelfest oktober 2020

Projektledare / Initiativtagare

Elisabeth Tegner
Emelie Fågelstedt
Mehrnaz Amanat Bari

– Kompetensbristen inom IT-branschen hämmar utvecklingen av industrin. Att locka unga kvinnor att välja teknikyrken ser jag som en jätteviktig uppgift.  Det behövs både kvinnligt och manligt perspektiv för att industrin ska utvecklas. Till vår spelfest har vi bjudit in framgångsrika kvinnliga spelutvecklare som förebilder – för att visa att teknikstudier leder till spännande och lönsamma yrken, säger Elisabeth Tegner, initiativtagare av Tidsvåg – en spelfest.

Sponsor: Changemaker Educations

Bakgrund

Tidsvåg var ett konstprojekt inom IT-området som initierades av Elisabeth Tegner. Tidsvåg är ett koncept, inriktat på att utveckla och genomföra projekt som överskrider den traditionella uppdelningen mellan teknik och konst. Tidsvåg skall vara ett forum för kunskapsutbyte mellan näringsliv, högskola, ungdomar och konstnärer (i vid bemärkelse, inräknat artister, designers och andra kreatörer). Åren 93-98 genomfördes ett antal Tidsvåg-mässor (finansierade av KK-stiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur och en lång rad sponsorer).